Reportage fra et førstehjælpskursus i København

I denne reportage kan du læse, hvordan jeg som kursist oplevede et førstehjælpskursus. Kurset varede 6 timer, og der var i alt 14 kursister. På grund af mange af mine medkursisters ønske om anonymitet nævner jeg ingen navne. Det skal dog tilføjes, at alle kursisterne (og instruktøren) er voksne mennesker over 30 år.

”Godmorgen alle sammen. Er I klar til at blive klar? Jeg har glædet mig til at se jer!”. Sådan indledte instruktøren kurset i førstehjælp. Der var stor begejstring at spore blandt kursisterne. Faktisk grinte de fleste. Først præsenterede han sig selv, og dernæst skulle vi alle præsentere os selv en ad gangen. Herefter præsenterede han dagens forløb ved tavlen i det godt 30 kvadratmeter store undervisningslokale på 3. sal i en bygning i København.

Kurset bestod af både teori og praktik indenfor forskellige emner. I den teoretiske del af undervisningen brugte instruktøren en tavle og et powerpoint show via en pc. I den praktiske del trænede vi teknikker på hinanden og på fantomer. Vi brugte også tæpper og forbindinger. Alle kursister fik også en førstehjælpsbog, som måtte beholdes.

Emnerne i førstehjælpskurset var blandt andet de 4 hovedpunkter, livreddende førstehjælp til bevidstløse med og uden normal vejrtrækning, alarmering, psykisk førstehjælp, shock og blødninger. Instruktøren var både sjov, alvorlig og yderst kompetent. Udover at han er førstehjælpsinstruktør, har han også kørt ambulance. Han var derfor meget erfaren og henviste mange gange til ulykkessituationer, han selv havde oplevet.

Alle kursister deltog meget aktivt og stillede mange spørgsmål. Instruktøren besvarede alle spørgsmål. Vi holdt jævnligt pause, fordi både toiletbesøg og frisk luft var nødvendigt på grund af den høje aktivitet samt kildevand og kaffe. Vi holdt frokostpause efter 3 timers undervisning. Efter frokostpausen havde alle fået ny energi og kurset kunne fortsætte i samme høje tempo. På et tidspunkt kunne man lugte, at nogle svedte. Det var godt nok også hårdt at lave hjertemassage, fordi vi alle skulle prøve at gøre det i 2 minutter uden pause.

Da vi havde været igennem alle førstehjælpskursets emner, skulle vi i den sidste time lave en multiple choice test. Instruktøren ville se, om vi havde lært alt det, vi skulle. I testen var der en række spørgsmål. Ved hvert spørgsmål var der 3 svarmuligheder, men kun ét svar var korrekt. Da vi var færdige, sagde instruktøren, at vi alle havde fået et flot resultat. Afslutningsvis fik vi alle et førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.

Jeg lærte rigtig meget på førstehjælpskurset og fortryder, at jeg først nu i en alder af 32 år har lært det. Nu føler jeg, at jeg ved, hvordan jeg kan hjælpe ved ulykker og sygdom. Spørgsmålet er så, om jeg kan/tør bruge det i virkeligheden, når der er brug for det. Noget andet er, at jeg nu også ved, hvad jeg selv bør gøre, hvis jeg er den tilskadekomne i en ulykke. Er det fx en trafiklykke, skal jeg forsøge at sidde stille og ikke bevæge hovedet, indtil ambulancen er fremme. Det er også virkelig godt at vide.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *