Gået ned med depression

Det gjorde mig faktisk meget ked af det, da min storebror for nogle dage siden ringede og fortalte, at hans kone var gået ned med flaget på grund af stress. Uffe var selvfølgelig også selv meget berørt af det, og han følte sig helt sikkert skyldig, fordi han som uddannet psykoterapeut ret naturligt mente, at han burde have været opmærksom på symptomerne noget tidligere, så han kunne have skredet ind og sendt sin kone på sygeorlov.

Men jeg så det simpelt hen ikke komme, fortalte Uffe, men nu må jeg så sørge for, at hun kommer i relevant behandling, så det ikke udvikler sig til noget kronisk. Jeg spurgte ham, om han ikke selv med sin ekspertise kunne behandle sin kone, men det afviste han blankt.

For det første, fortalte Uffe, så er mit speciale som du ved parterapi, men selv om det ikke havde været sådan, så skal man aldrig give sig i kast med at behandle sin egen ægtefælle eller en anden meget nærtstående. Som behandler skal man være i stand til at holde tilstrækkelig distance til sin klient, understregede han.

Jeg spurgte ham, hvilken type behandling, hans kone havde brug for, og Uffe fortalte, at han kendte til en dygtig kollega, der er ekspert i behandling af stress, så han ville prøve at overtale vedkommende til at tage hende i behandling.

Vi sludrede frem og tilbage om den kedelige situation, min svigerinde var havnet i, og Uffe gav udtryk for, at han godt kunne være lidt nervøs for, at hans kones stress kunne gå hen og udvikle sig til en egentlig depression, og netop derfor ville Uffe gerne have den nævnte kollega til at tage sig af min svigerinde, fordi hans måde at behandle stress på i høj grad også er en slags forebyggende depression behandling.

For mit eget vedkommende kunne jeg kun tænke, at Marianne, som min svigerinde hedder, nok er bedre stillet end de fleste andre, der kommer i den situation, for hendes mand er alt andet lige en fagperson, som nok kan sørge for, at hun får den bedst mulige behandling.

Jeg spurgte Uffe, hvordan sådan en behandling egentlig forløber, og han forklarede, at det først og fremmest handler om samtaleterapi, hvor terapeuten forsøge at finde frem til den eller de egentlige årsager til klientens situation og derefter forsøger at forsyne klienten med nogle værktøjer, så vedkommende på en måde kan behandle sig selv ved blandt andet at vende ryggen til situationer, som kan tænkes at forværre den stresstilstand, som patienten er i.

Når det handler om stress eller for den sags skyld depression, er det vigtigt at få klienten til at fokusere på ting, som vedkommende finder positive og så samtidig undgå at bringe sig i situationer, der kan påvirke negativt.

I bund og grund er det nogle af de samme værktøjer, jeg selv bruger i mit arbejde som parterapeut, så rent fagligt kunne jeg nok behandle Marianne, men chancen for succes er ganske enkelt for lille, så en anden må stå for den behandling.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *