Stressende sager

For nogle år siden havnede vi i den virksomhed, jeg er den daglige leder af, i en temmelig ubehagelig situation, idet hele tre medarbejdere indenfor en kort periode meldte sig syge på grund af stress. Den gang var der ikke så meget opmærksomhed omkring stressproblemer, som tilfældet er i dag, så både jeg og andre havde nok en tilbøjelighed til at tænke, at hvis de ikke kunne klare mosten, var det jo bare ærgerligt.

Og det var ærgerligt, for der vare tale om medarbejdere med nogle gode spidskompetencer, som vi bestemt havde brug for i virksomheden, så det skabte nogle problemer for os. Men det fik også mig til at tænke, at der nok var grund til at være mere opmærksom på det problem og arbejde for at undgå det i fremtiden.

Stress

Jeg valgte den gang at konsultere et firma, der havde specialiseret sig i den slags opgaver (Læs mere om stresscoaching her) for at igangsætte en form for forebyggende arbejde. Det var en psykolog fra firmaet, jeg havde kontakt med, og han virkede meget kompetent på mig, så jeg besluttede at tage imod hans tilbud om et længerevarende forløb, der havde til formål at gøre medarbejderne opmærksomme på de første symptomer på, at de kunne være i risikozonen.

Forløbet startede med et par foredrag, og de var såmænd gode nok, men jeg ville ønske, jeg dengang havde kendt til foredrag om stress med Herforth. Vi fik ridset op, hvilke symptomer, vi skulle være opmærksomme på, og jeg kunne tydeligt fornemme på medarbejderne, at de var seriøst interesserede i emnet.

Efterfølgende blev der med folk fra konsulentfirmaet gennemført nogle workshops, hvor medarbejderne i mindre grupper kunne få lejlighed til at grave lidt dybere ned i de dagligdags oplevelser, som kunne relateres til begrebet stress.

Da vi var igennem det forløb, som psykologen havde tilrettelagt, havde jeg en god snak med ham om, hvordan vi nu skulle komme videre, for jeg bildte mig ikke ind, at sådan et forløb kunne holde os fri af problemet i al evighed. Psykologen anbefalede, at han en gang om året kom på besøg og havde samtaler med de enkelte medarbejdere, som han så kunne give den fornødne stressrådgivning, så de blev klædt på til selv at få øje på problemet, før det blev til alvor.

Godt tilfreds

Det har vi så gjort nu gennem de seneste godt fire år, og jeg er særdeles tilfreds med resultatet af det arrangement, jeg har med vores stressrådgivere, for vi har ikke haft egentlige sygemeldinger på grund af stress lige siden starten på det program.

Virksomhedens udgift til programmet er absolut overskuelig i betragtning af, hvad det rent faktisk koster at skulle undvære en nøglemedarbejder i ofte en længere periode. Vi er også alle sammen i virksomheden enige om, at det faktisk har forbedret den daglige trivsel på arbejdspladsen, at alle nu åbent kan tale om det, hvis de begynder at føle sig lige lovlig pressede i en eller anden arbejdssituation.

Så set i bakspejlet kan jeg i hvert fald være tilfreds, og det er en ekstra tilfredsstillelse, at også medarbejderne er glade for opmærksomheden på faren for stress.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *