Psykologhjælp hos praktiserende læge?

Mange mennesker med ondt i livet har taget vejen via den praktiserende og endt i et behandlingsforløb, der primært handler om at medicinere til der er ro. I langt hovedparten af tilfældene er det langt fra den rigtige løsning, og ofte ender medicineringen i et årelangt misbrug af psykofarmaka, der på ingen måde løser problemet – det dæmper blot symptomerne.

Problemet er, at der ofte er lang vej til den samtaleterapi og akutte krisehjælp, der i de fleste tilfælde kan løse problemet INDEN der opstår en så dyb traumatisering, at en medicinsk behandling er nødvendig. Tidsfaktoren er afgørende, og derfor er det lykkeligt, at der findes en tjeneste som Nordisk Krisekorps, der kan tilbyde akut psykologhjælp reelt døgnet rundt.

Langt væk hjemme fra?

En “simpel” arbejdsulykke, som du er vidne til, kan være katalysatoren til svære traumer, og omgående indsats er afgørende. Men hvad gør man, hvis man er udstationeret i måske Norge eller Sverige – eller bare står med det akutte behov klokken 23 om aftenen i Vestjylland?

Det er det, Nordisk Krisekorps tager hånd om. De har opbygget et ganske fintmasket netværk af psykologer og andre fagfolk, der har årelang erfaring i debriefing og samtale – som ofte er det eneste der skal til for at afbøde effekten af en voldsom oplevelse.

Også arbejdsgiverens ansvar

Der er heldigvis en stigende forståelse hos arbejdsgiverne om, at en effektiv og lynhurtig indsats med krisehjælp er en nødvendig del af et godt arbejdsmiljø på arbejdspladser, hvor traumatiske hændelser kan opstå. Det kan være alt fra redningstjenester over kommuner til for eksempel offshore industrien, hvor en arbejdsulykke ofte er voldsom.

Ved at have en fast aftale med Nordisk Krisekorps sikres en hurtig og effektiv tilgang til den eller de nødvendige ressourcepersoner med de rette kvalifikationer, når behovet opstår. Og behovet opstår altså langt oftere, end de fleste er opmærksomme på, hvilket indikeres tydeligt af det stigende antal diagnosticerede stress- eller stressrelaterede sygdomme.

Gør det rigtige for både virksomhed og medarbejdere – tag en uforbindende samtale om mulighederne med Nordisk Krisekorps.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *